תנאי שירות של קודמאנקי

התנאים וההתניות הבאים הם התנאים וההתניות לשימוש באתר, בשירותים ובתוכנה של קודמאנקי סטודיוז בע"מ (כפי שמוגדרים להלן) המסופקים עבור האתר והשירותים הקשורים אליהם. אנא קרא אותם בתשומת לב. על ידי סימון הריבוע "קראתי ואני מסכים לתנאי השירות ולמדיניות הפרטיות", השלמת תהליך הרישום ו/או שימוש באתר או בשירותים או בתוכנה, אתה מצהיר שקראת, הבנת ואתה מסכים להיות מחויב על ידי כל התנאים וההתניות שבתנאי שירות אלה ("התנאים"). השירותים מוצעים לך בכפוף לקבלה ומילוי ללא כל שינוי של תנאים אלה. קודמאנקי סטודיוז בע"מ (להלן: "אנחנו", "אנו" או "החברה") מציעה שירותים לעיסוק במשחק מקוון המלמד ילדים תכנות מחשב אמיתי באמצעות האתר שלה http://codemonkey.co.il, http://playcodemonkey.com, http://cm-studios.com, http://cmonkey-p.herokuapp.com ("האתר"). תנאים אלה שולטים בגישה ובשימוש שלך באתר, בשירותים ובתוכנה המשמשים בקשר אליהם (ביחד עם האתר, "השירות"). אם אתה משתמש בשירותים מטעם ארגון כלשהו, אתה מקבל תנאים אלה מטעם הארגון כאמור ומאשר שיש לך סמכות לחייב את הארגון כאמור (ובהתאם, המילים "אתה" ו- "שלך" יתייחסו לארגון כאמור). אנו שומרים לעצמנו את הזכות להתאים ולשנות את השירות בכל זמן וללא כל הודעה, לרבות באמצעות ביטול, שינוי, הגבלת או הפסקת של כל תכונה בשירות. המשך שימושך בשירות לאחר השינוי כאמור ייחשב קבלה של השינויים כאמור בשירות. שים לב: ייתכן שחלק מהתנאים המפורטים להלן יהיו פחות רלוונטיים למבקרים באתר שלנו שאינם משתמשים רשומים. עם זאת, כל ההוראות האחרות חלות על כל המבקרים והמשתמשים הנכנסים והמשתמשים באתר.

רישום, חשבון משתמש, סיסמה, אבטחה וזכאות

עליך לספק מידע אמיתי, מדויק ועדכני על עצמך (לרבות כתובת הדוא"ל שלך) במהלך תהליך הרישום ופתיחת החשבון שלך ("נתוני הרישום"), ולשמור ולעדכן את נתוני הרישום שלך כך שיישארו מדויקים, עדכניים ומלאים כל העת. אמיתות ודיוק המידע כאמור הוא באחריותך בלבד.

כחלק מהליך פתיחת החשבון והרישום, עליך לבחור שם משתמש וסיסמה. אתה תהיה אחראי באופן בלעדי על שמירת הסודיות ועל השימוש בסיסמה שלך ואתה מסכים שלא להעביר את השימוש או הגישה שלך בשירות לכל צד שלישי. אתה אחראי באופן מלא ובלעדי לכל אחת ולכל הפעילויות שיתרחשו באמצעות חשבונך. תוכל להשתמש בחשבונך רק כדי להיכנס לשירות, וכל שימוש בחשבון של משתמש אחר עלול לגרור ביטול של חשבונך. אין אנו יכולים להיות ולא נהיה אחראים בגין כל אובדן ו/או נזק הנובע משימוש בלתי מאושר בחשבונך. אתה מסכים להודיע לנו מיד על כל שימוש בלתי מאושר בסיסמה או בחשבון שלך או על כל הפרת בטיחות ובמקביל לאפס את סיסמתך.

אחריות של בתי ספר

אם אתה בית ספר או נציג של בית ספר (לדוגמה, מורה) וברצונך להשתמש בשירות לטובת תלמידיך, ואתה רוצה לאפשר לתלמידיך להשתמש בשירות, אנא וודא כי אתה ממלא אחר ההנחיות וההוראות הבאות:

אתה אחראי לפתוח ולתחזק את החשבונות עבור תלמידיך. מומלץ מאוד שלא להשתמש בפרטים האישיים של תלמידיך (לדוגמה, שם מלא) בעת יצירת חשבונותיהם.

על ידי הגשת פרטי תלמידיך לקודמאנקי, אתה מעניק באופן מפורש וכן מאשר ומתחייב שיש בידיך כל הזכויות הדרושות להעניק לנו רישיון עולמי, לא בלעדי וללא תמלוגים, במשך תקופת תנאים אלה, להשתמש, להעביר, להפיץ, לשנות, לשכפל, להציג, ליצור עבודות נגזרות ולאחסן את נתוני התלמידים (ואת כל תכני המשתמש), כפי שמפורטים בתנאים אלה, ובמיוחד, למטרות (i) אספקת השירות כפי שמפורט בתנאים אלה, ו- (ii) אכיפת זכויותינו להלן.

על פי חוק הגנת ופרטיות ילדים ברשת (Children's Online Privacy Protection Act, ובמסמך זה - "חוק הפרטיות"), אנו נדרשים להשיג הסכמה ברורה וניתנת לאימות של ההורים לפני קבלת מידע אישי מילדים מתחת לגיל 13. משום שקודמאנקי מספקת לך את השירות, לטובת תלמידיך, אנו מסתמכים עליך לצורך השגת ואספקת ההסכמה המתאימה, אם נדרשת, לאסוף את פרטי התלמידים. אתה מתחייב ומאשר בזאת כי יש לך את מלוא הסמכות והזכויות לספק את ההסכמה כאמור לאסוף את הפרטים מתלמידיך לפני שתאפשר לתלמידים שהם מתחת לגיל 13 להיכנס לשירות וכי סיפקת את הגילוי הנאות לתלמידים ולהוריהם לצורך שיתוף פרטי התלמידים איתנו. בעת השגת ההסכמה כאמור, עליך לספק להורים עותק מתנאים אלה וממדיניות הפרטיות של האתר שלנו. עליך לשמור על כל ההסכמות ולהמציא לנו אותן על פי דרישה.

אם אתה ילד מתחת לגיל 13, אתה זקוק להסכמת הוריך או האפוטרופוס החוקי שלך לפני שתקבל אישור להיכנס לשירות. בנוסף, ייתכן שלא תוכל להירשם לאתר ו/או להשתמש בכל התכונות של השירות.

רישיון לא בלעדי לשירות

בכפוף לתנאים אלה ובתנאי שתקבל ותמלא אותם באופן שוטף, אנו מעניקים לך זכות לא בלעדית, לא ניתנת להעברה, לא ניתנת לרישוי אך ניתנת לביטול להיכנס ולהשתמש בשירות לשימושך האישי בלבד.

רישיונך ושימושך בשירות מותנים בכך שתמלא תנאים אלה, לרבות ללא הגבלה, כללי ההתנהגות הבאים.

כללי התנהגות

נאסר עליך להשתמש בשירות לכל מטרה בלתי חוקית או בלתי מאושרת וכן להפר את החוקים החלים (לרבות, אולם ללא הגבלה, חוקי זכויות יוצרים וחוקי פרטיות). אתה אחראי באופן בלעדי לכל אחת ולכל הפעילויות הקשורות לחשבונך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין להשתמש בשירות בקשר לכל תוכן ("תוכן החשבון") שהוא לא חוקי (בכל תחום שיפוט רלוונטי) או עלול להפר או לקדם הפרת זכויות יוצרים או זכויות פטנטים, סימני מסחר, סימני שירות, סודות מסחריים, זכויות מוסריות או כל זכות קניין רוחני או זכות קניינית אחרת של כל צד שהוא. אנו רשאים לסיים מיד את גישתך ושימושך בשירות אם לא תמלא את הכללים האמורים לעיל.

אתה לא תעשה את הבאים וכן לא תתיר לכל צד שלישי לעשותם: (i) לא תעתיק, תפיץ, תשנה, תתאים, תתרגם או תיצור באופן אחר עבודות נגזרות מהשירות בכל מדיום שהוא; (ii) לא תהנדס לאחור, תהדר לאחור, תפרק או תנסה באופן אחר לגלות את קוד המקור של השירות או של התוכנה שבה אנחנו משתמשים לתפעל את השירות ("התוכנה"); (iii) לא תשכיר, תחכיר, תמכור, תרשה ברישיון משנה, תמחה או תעביר באופן אחר זכויות בתוכנה או בשירות; (iv) לא תסיר הודעות או תוויות קנייניות מהתוכנה או שהונחו על ידי השירות; או (v) לא תשתמש, תעלה, תשדר או תכניס כל מתקן, תוכנה או תהליך שמתערבים או מנסים להתערב בתפעול השירות. אתה תשתמש בתוכנה ובשירות לצרכיך הפנימיים בלבד ולא תהפוך את התוכנה או השירות זמינים לשיתוף זמן, ספק שירותי יישומים או לשימוש שירותים משרדיים. אתה תמלא אחר כל החוקים והתקנות החלים בשימושך ובגישתך לתוכנה ולשירות. הרישיון יפקע מיד עם כל אי מילוי תנאים אלה. עם הפקיעה כאמור, עליך להשמיד את התוכנה וכל עותקיה, ולאשר לנו זאת בכתב תוך 5 ימי עסקים מיום הסיום ולחדול מכל שימוש נוסף בשירות.

מדיניות קניין רוחני

השירות והתוכנה וכל זכויות הקניין הרוחני בשירות ובתוכנה הינם ויישארו רכושינו הבלעדי. כל הזכויות בשירות ובתוכנה נשמרות בזאת במפורש על ידינו ללא מגבלה, לרבות, ללא הגבלה, זכותנו לבעלות בלעדית בתוכנה ובתיעוד, בלוגואים, בסימני המסחר, בתמונות, במלל, בגרפיקה, באיורים, באודיו, בוידיאו, במוזיקה ובסודות המסחריים. לך מוענק אך ורק רישיון גישה ושימוש מוגבל בשירות כפי שמפורט בסעיף 2 לעיל.

"CodeMonkey", "The CodeMonkey Research Facility", הלוגו של החברה וכן גרפיקות, לוגואים ושמות שירות נוספים הם שמות מסחריים וסימני מסחר של החברה. אין להשתמש בסימני המסחר כאמור בקשר לכל מוצר או שירות שאיננו מוצר שלנו או בכל אופן שפוגע או ממעיט מערך החברה.

אתה מסכים שלא (ושלא להתיר לכל צד שלישי): (א) להשתמש בסימני המסחר, בשמות המסחריים, בסימני השירות, בלוגואים, בשמות הדומיין ובזכויות הקנייניות האחרות המקושרות עם השירות לכל מטרה אלא עם רשותנו המפורשת בכתב; (ב) לרשום, לנסות לרשום או לסייע לאף אחד לרשום כל סימן מסחר, שם מסחרי, סימן שירות, לוגו, שם דומיין או זכות קניינית אחרת המקושרת עם החברה; או (ג) להסיר, לטשטש או לשנות כל הודעה על זכויות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניינית אחרת המופיעה בכל או על כל פריט הכלול בשירות או בתוכנה.

כל הרעיונות, הבקשות, המשובים, ההמלצות, דוחות השגיאות והבאגים, ההערות, הקונספטים, התכונות הנוספות והבקשות או ההצעות האחרות (ביחד, "רעיונות") שתספק לנו יהיו בבעלותנו. אתה ממחה ומעביר בזאת לנו בזאת באופן בלתי חוזר את כל זכויות הקניין הרוחני ברעיונות אלה, ללא כל תשלום. אתה מסכים כי אלה יהפכו באופן אוטומטי לרכוש שלנו וכי אנחנו נהיה זכאים להשתמש, לנצל, ליישם, להתאים, לפתח, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לרשות או להמחות את הזכויות בחומרים וברעיונות כאמור ללא כל התחייבות לשלם לך כל תמלוג או כל תשלום אחר וללא כל התחייבות לאזכור שמך או הודעה לך. אם בכוונתך לשמור על זכויות קניין רוחני ברעיונות שלך, אנא אל תגיש אותם לנו ללא אישור מוקדם ובכתב שלנו.

אתה מאשר לנו להשתמש בשם, בלוגו ובסימני מסחר רלוונטיים אחרים של החברה שלך, בכל זמן, למטרת התייחסות אליך כלקוח של השירות בחומרי קידום ושיווק אחרים. אם אין ברצונך שננקוב בשמך, אנא צור עימנו קשר.

תוכן משתמשים

בעת שימוש בשירות, אתה מסכים שלא: (א) להעלות, לפרסם, לעבד, לשכפל, להפיץ, לשלוח או להעביר או להפוך לזמין באופן אחר (ביחד: "העברה" ו- "תוכן משתמשים", בהתאמה) כל תוכן שאילו היה מועבר, בכל תחום שיפוט, היה בלתי חוקי, פוגעני, מגונה, משמיץ, מסית, שיקרי, זדוני או מעורר התנגדות מבחינה גזעית, אתנית, מינית או אחרת (לרבות קשרים לאתרים אחרים המראים כל אחד מהנ"ל); (ב) להעביר כל תוכן משתמשים שעשוי להפר או לקדם הפרת זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סימני שירות, סודות מסחריים, זכות ייחודיות, זכות מוסרית, זכות סלבריטי, זכות ייחוס או זכויות קניין רוחני או קניין אחרות של כל צד או כל בקשה עבור כל אחד מהנ"ל ("זכות קניין רוחני"); (ג) להעביר כל חומר המכיל וירוסי או תולעי תוכנה, סוסים טרויאנים, פגמים, פצצות תאריך, פצצות זמן או כל קוד זדוני, קבצים או תוכניות שנועדו לשבש, להרוס או להגביל את תפקודם של כל תוכנת או חומרת מחשב או ציוד טלקומוניקציה; (ד) לשבש או להתערב באבטחת השירות, משאבי המערכות שלו, החשבונות, השרתים או הרשתות הקשורים או שניתן לגשת אליהם באמצעות החברה או האתרים המסונפים או הקשורים או לנצל אותם לרעה באופן אחר, או לגשת, לפרוץ או לפגוע בכל חלק של החברה, לחבל או להשתמש באזורים לא ציבוריים של החברה; (ה) להעביר מידע שקרי או מטעה או לייצג את עצמך או כל אדם אחר באופן שקרי או להציג את עצמך בצורה מטעה כנציג או סניף של כל אדם או ישות אחרים או כלקוח אחר; (ו) לשבש או להתערב בשימוש או בהנאה של כל משתמש אחר מהשירות או מאתרים מסונפים או קשורים או להשתמש בחשבון או בסיסמה של אחרים; (ז) להשתמש בכל מידע שהושג מהשירות על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר; או (ח) לבטא או לרמוז שאנו מקדמים הצהרה כלשהי שנתת, ללא הסכמה מראש ובכתב שלנו; (ט) לרשות ברישיון משנה, למכור, להחכיר או להשכיר את השירות, עם או ללא תמורה; (י) להדר לאחור, לפרק או להנדס לאחור את השירותים; (יא) לחלוק את הסיסמה ו/או את שם המשתמש ולהיכנס במקביל לשירות באמצעות אותם סיסמה ו/או שם משתמש או באופן אחר.

אתה מאשר בזאת כי אתה רשאי לטעון תוכן משתמשים רק בפורמטים הנתמכים על ידי השירות, כפי שיוצגו לך על ידי החברה (כפי שיתוקנו מזמן לזמן). ייתכן שתוכן משתמשים בפורמטים לא נתמכים לא יוצג או יפעל כהלכה ולכן אתה נדרש להמיר כל תוכן משתמשים לפורמט נתמך לפני שתטען אותו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להסיר כל תוכן משתמשים בפורמט שאינו נתמך.

בעלות ורישיון על תוכן משתמשים. אנו לא תובעים בעלות על זכויות יוצרים בתוכן המשתמש שלך. אתה ממשיך לשמור על כל זכויות הבעלות בתוכן המשתמש כאמור. על אף האמור לעיל, על ידי העברת תוכן המשתמש לשירות, אתה מעניק לקודמאנקי באופן מפורש רישיון עולמי, קבוע, לא בלעדי, לא ניתן לביטול, ללא תמלוגים, שניתן לרישוי משנה ולהעברה, להשתמש, לשכפל, להפיץ, לפרסם במקביל, לפרסם, להופיע בציבור, להציג בציבור, לשנות, לתרגם, לערוך ולהכין עבודות נגזרות של כל תוכן המשתמש כאמור, במלואו או בחלקו, ובכל צורה, מדיה או טכנולוגיה, לשימוש בקשר עם השירות והעסקים של קודמאנקי (ושל ממשיכה וחברות הקשורות לה), לרבות ללא הגבלה, לשם קידום והפצה מחדש של חלק או כל השירות (ועבודות נגזרות שלו) בכל פורמט מדיה ובאמצעות כל ערוצי המדיה.

אתה גם מעניק בזה לכל משתמשי השירות רישיון לא בלעדי לגשת לתוכן המשתמש שלך באמצעות השירות ולהשתמש, להציג, לשכפל ולבצע את תוכן המשתמש כאמור אך ורק כפי המותר באמצעות הפעלת השירות ועל פי תנאי שימוש אלה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו רשאים לשמור על תוכן משתמשים (לרבות מידע סודי( וכן, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, רשאים למסור כל תוכן משתמשים כאמור ואת הנסיבות הסובבות את ההעברה או השימוש בו על מנת (א) להפעיל את השירות; (ב) להגן על הזכויות, הרכוש או בטחונה האישי של החברה, ושל החברות הקשורות, הקבלנים, העובדים, השותפים, מעניקי הרישיון והמשתמשים שלנו או של הציבור; (ג) למלא אחר התחייבויות חוקיות, דרישות ממשלתיות או הליכים משפטיים אחרים; (ד) לאכוף תנאים אלה; (ה) להגיב על תביעות לפיהן תוכן כלשהו מפר זכויות של צדדים שלישיים.

תקופה וסיום; השלכות של סיום

אתה רשאי להפסיק להשתמש בשירות בכל זמן. אנו רשאים לסיים, להתאים או לשנות את השירות בכל זמן, ומבלי לספק כל הודעה קודמת בכתב. אנו רשאים גם להשעות ולהשבית את חשבונך ו/או את הגישה שלך להשתמש בשירות באופן זמני או לצמיתות, מכל סיבה שהיא (ללא כל התחייבות לספק לך סיבה) ולא תהיה לך כל תביעה, דרישה או טענה נגדנו.

כל הפרה של תנאים עשויה לגרום, בין היתר, לסיום יכולתך להיכנס ולהשתמש בשירות. אם לא תמלא איזו מהתחייבויותיך על פי תנאים אלה, אנו רשאים, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שיש לנו על פי תנאים אלה ו/או כל דין חל, להשבית או להשעות מיד את חשבונך ו/או את גישתך ושימושך בשירות או בכל חלק ממנו ו/או לסיים תנאים אלה. אנו לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין סיום גישתך לשירות.

עם פקיעת או סיום תנאים אלה מכל סיבה שהיא, כל הזכויות שהוענקו לך להלן יסתיימו מיד. פקיעת או סיום תנאים אלה לא ישחררו אותך או אותנו מכל התחייבות שנועדה לשרוד על פי תנאים אלה לרבות ללא הגבלה, ההתחייבויות המפורטות בסעיף 4 לעיל.

אגרות ותשלומים

אם תירשם לתוכנית מנוי בתשלום, תשלם לחברה מראש את התשלום המפורט במסגרת התוכנית המסוימת ("התשלום"). תשלום זה הוא עבור הזכות להשתמש בשירות במשך התקופה המפורטת במסגרת התוכנית המסוימת ואינו כולל כל שירות אחר. אלא אם מפורט אחרת באופן מפורש בתנאים אלה, כל הסכומים שיש לשלם לחברה אינם ניתנים לביטול ותשלומים ששולמו אינם ברי החזר.

התשלומים יעמדו לתשלום מיד וכתנאי להתחלת השימוש בשירות.

כל התשלומים העומדים לתשלום להלן לא כוללים מיסי מכירה, שימוש, בלו, רכוש אישי, מע"מ מקומיים, פדרליים או של המדינה או מיסים או היטלים דומים אחרים, לרבות ללא הגבלה, ניכוי מס במקור, והמיסים כאמור, ככל שהם חלים מבחינה חוקית, יחולו וישולמו על ידך. למען הסר ספק, אתה לא תהיה אחראי לתשלום מיסים המבוססים על ההכנסה נטו של החברה.

החברה רשאית להשתמש בספקי שירותי חיוב שונים. בעת שימוש בשירותי ספק כאמור, אתה מסכים לציית ולמלא אחר המדיניות של הספק כאמור.

שיפוי

אתה מסכים בזאת לשפות, להגן ולפטור אותנו ואת הדירקטורים, בעלי התפקיד, העובדים, היועצים, הסוכנים והנציגים האחרים שלנו מאחריות מכל נזק, עלות, הוצאה, התחייבות, אובדן, חבות וחוב (לרבות שכ"ט עו"ד סביר) הקשורים או נובעים מ: (א) הפרת תנאים אלה על ידך; (ב) כל שימוש לרעה בחשבונך על ידך ועל ידי כל צד שלישי מטעמך; (ג) כל הפרה של המצגים וההתחייבויות שלך המפורטים להלן; (ד) הפרת זכויות קניין רוחני של כל צד שלישי שהוא.

תנית פטור

אתה מבין ומסכים שהשירות והתוכנה מסופקים על בסיס "כפי שהם" ו- "כפי שזמינים". ככל המותר על פי החוק החל, אנו, ספקי השירותים, הסוכנים וקבלני המשנה שלנו אינם נוטלים כל אחריות מכל סוג, מפורשת או מכללא, לרבות ללא הגבלה, אחריות מכללא על בעלות, אי-הפרה, דיוק, מסחריות והתאמה למטרה מסוימת.

אנו, ספקי השירותים, הסוכנים וקבלני המשנה שלנו אינם נוטלים אחריות ש: (א) השירות יעמוד בדרישותיך או בציפיותיך; (ב) שימושך בשירות יהיה נטול הפרעות וזמין בכל מקום שהוא; או (ג) שפגמים, אם יהיו, יתוקנו.

ההחרגות והגבלת האחריות האמורות לעיל הן חלק חיוני מתנאים אלה ומהוות את הבסיס לקביעת המחיר הנגבה עבור השירות. מספר מדינות אינן מתירות החרגות של הגבלת אחריות מכללא, כך שייתכן שתנית פטור זו לא תחול עליך. הסעד היחידי והבלעדי שיעמוד לך בגין כל כשל או אי ביצוע של השירות יהיה בכך שקודמאנקי תנקוט במאמצים סבירים מסחרית להתאים או לתקן את השירות.

הגבלת אחריות

אנו לא נהיה אחראים בגין כל פיצויים עקיפים, מקריים, תוצאתיים, מיוחדים, פיצויים לדוגמה או פיצויים עונשיים (לרבות, ללא הגבלה, פיצויים בגין אובדן עסקים, אובדן מוניטין, אובדן נתונים, אובדן רווחים או אובדן בלתי מוחשי אחר), על פי כל דין לרבות על פי חוזה, רשלנות, אחריות קפידה, הפרת חובה חקוקה, או שנובעים או קשורים באופן אחר ובכל דרך לשירות (אף אם קיבלנו הודעה על האפשרות של הנזקים כאמור וגם בהעדר הסעד במובנו היסודי). מספר תחומי שיפוט אינם מתירים הגבלת או החרגת אחריות עבור פיצויים מקריים או תוצאתיים, כך שייתכן שחלק מהאמור לעיל לא יחול עליך. בתחומי השיפוט כאמור, האחריות מוגבלת במלוא המידה המותרת על פי החוק.

בנוסף, אתה מסכים שלא נהיה אחראים בגין כל נזק שייגרם לך בקשר לאובדן נתונים, שגיאות, זמן השבתת מערכת, הפסקת רשת או מערכת, כשל בקו תקשורת, השחתת קבצים או הפרעות שירות הנגרמות בשל רשלנות שלנו או של קבלני המשנה וספקי השירות שלנו, הכול ללא קשר לתיאוריה שעליה תבוסס כל תביעה, אף אם קיבלנו הודעה לגבי האפשרות של הנזקים כאמור.

חרף כל העומד בסתירה לכך, חבותנו כלפיך או כלפי כל צד אחר בגין כל סיבה שהיא וללא קשר לדרך הפעולה, תהיה מוגבלת בכל זמן לסכומים ששולמו לנו על ידך עבור השירותים שסופקו במשך שלושת (3) החודשים שקדמו לנסיבות שהביאו לתביעת החבות.

קישורים למקורות אחרים; מוצרי ושירותי צד שלישי

אנו רשאים לספק היפר-קישורים לאתרים או מקורות אחרים. משום שאין לנו שליטה על אתרים או מקורות אלה, אתה מאשר ומסכים שלא נהיה אחראים על זמינותם של אתרים ומקורות אלה וכי לא תהיה לנו אחריות או חבות בגין כל תוכן, פרסומת, מוצרים או חומרים אחרים המופיעים על או זמינים באתרים או מקורות אלה. כשאתה נכנס לאתרי הצדדים השלישיים האלה אתה עושה כך על אחריותך ועליך להתייחס ל- "תנאי השירות" שבכל אתר ואתר ולא להסתמך על תנאים אלה בכל מקרה.

הלקוח מאשר שהשירות משתמש ו/או מכיל תוכנות, מוצרים ושירותים מסוימים שפותחו ונמצאים בבעלות צדדים שלישיים שהשימוש בהם נשלט על ידי תנאים והתניות של הצדדים כאמור ("מוצרי ושירותי צדדים שלישיים"). בהתאם, הלקוח מסכים שאנו לא נהיה אחראים בגין מוצרי ושירותי הצדדים השלישיים כאמור ואף לא בגין כל שגיאה, תקלה או פגם בשירות הנובע מהם.

שונות

ויתור של החברה על אי ביצוע כלשהו לא ייחשב ויתור על אף אי ביצוע קודם או נוסף של אותן הוראות או של הוראות אחרות בתנאים אלה, ודחייה או הזנחה מצד החברה במימוש או בשימוש בכל זכות או תרופה העומדת לה או שתעמוד לה להלן לא ישמשו כויתור על כל זכות או תרופה. אם הוראה כלשהי להלן תיחשב בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אי התוקף כאמור לא ישפיע על תוקף או ביצוע כל הוראה אחרת וההוראה הבלתי תקפה כאמור תיחשב כאילו הופרדה מתנאים אלה. אנו רשאים להמחות באופן חופשי את זכויותינו ואחריותנו על פי תנאים אלה ללא משלוח הודעה אליך. תנאים אלה לא ניתנים להמחאה, העברה או רישוי משנה על ידך אלא עם הסכמה בכתב ומראש שלנו.

תנאים אלה מהווים חוזה בינך לבין החברה. התנאים מהווים את מלוא ההבנות בינך לבינינו ומבטלים ובאים במקום כל ההסכמות הקודמות בינינו ומיועדים להיות ביטוי סופי של ההסכמה בינינו. תנאים אלה יקבלו עדיפות על פני כל מסמך אחר שיעמוד בסתירה עימם. כל כותרת, הערה או שם סעיף הכלולים בתנאים אלה הוכנסו לשם נוחיות בלבד ובשום אופן לא מגדירים או מסבירים כל סעיף או הוראה בהם. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות תנאים אלה בכל זמן. כל שינוי כאמור ייכנס לתוקף מיד עם משלוח הודעה אליך (או אם ייאמר אחרת בהודעה) שאותה נוכל לספק על ידי, ללא הגבלה, העלאת התנאים המתוקנים באתר שלנו או על ידי משלוח דוא"ל אליך. המשך השימוש שלך בשירות לאחר המועד הקובע לכל שינוי כאמור ייחשב כקבלת התנאים המתוקנים כאמור.

תנאים אלה יפורשו ויישלטו, לכל דבר ועניין, על פי הדין המהותי של מדינת ישראל ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין בה. אתה מסכים שכל תביעה או סכסוך שיהיו לך נגד החברה והחברות הקשורות, הדירקטורים, בעלי התפקיד, העובדים והנציגים שלה ייושבו על ידי בית משפט הממוקם בתל אביב, ישראל, ואתה מוותר בזאת על כל התנגדות הקשורה לסמכות שיפוט, ערכאה או פורום בלתי נאות בפני בתי המשפט כאמור.

תרגום זה לעברית הוא לצורך הנוחות בלבד, והנוסח המחייב של תנאי שימוש אלו יהיה הנוסח באנגלית המפורסם באתר שלנו, כפי שיעודכן מעת לעת.

יש לשלוח כל הודעה בנוגע לתנאי שירות אלה ל- info@cm-studios.com.